آیا ویروس کرونا می تواند از طریق دود سیگار افراد مبتلا، به سایر افراد منتقل شود؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳:۱۲ | تعداد بازدید: 19
آیا ویروس کرونا می تواند از طریق دود سیگار افراد مبتلا، به سایر افراد منتقل شود؟

 

نوع اطلاعیه
کرونا