آیا گربه ها می توانند کرونا ویروس جدید یا کووید ۱۹ را به گربه های دیگر منتقل نمایند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳:۱۱ | تعداد بازدید: 9
آیا گربه ها می توانند کرونا ویروس جدید یا کووید ۱۹ را به گربه های دیگر منتقل نمایند

 

نوع اطلاعیه
کرونا