اصلاحیه های برنامه های کارآموزی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۱:۲۸ | تعداد بازدید: 327

 

دانشجویان گرامی جهت مشاهده آخرین تغییرات برنامه های کارآموزی، صفحه برنامه کارآموزی در دانشکده خود را حتما دنبال نمایید.

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاری مامایی

دانشکده پیراپزشکی

نوع اطلاعیه
اطلاعیه