اطلاعیه زمان برگزاری امتحانات لغو شده

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰۷:۳۷ | تعداد بازدید: 149

"دانشجویان محترم به اطلاع می رساند کلیه امتحانات لغو شده روزهای 1399/4/21 و 1399/4/22 به ترتیب به روزهای 1399/5/1 و 1399/5/4 با همان ساعت برگزاری قبل موکول شده است".

نوع اطلاعیه
اطلاعیه