اطلاعیه سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۰۸:۰۳ | تعداد بازدید: 43

قابل توجه دانشجویان محترم

سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر به آدرس http://shahedtransmission.behdasht.gov.irاز تاریخ 99/05/25 لغایت 99/06/04 جهت ثبت درخواست متقاضیان فعال می باشد.

نوع اطلاعیه
اطلاعیه