اطلاعیه مسابقه کتابخوانی گلبرگ زندگی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰۹:۵۴ | تعداد بازدید: 110

جهت ثبت نام در مسابقه نام و نام خانوادگی به همراه کد ملی و محل خدمت را به کارتابل نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری پیام نمایید.

برچسب های اطلاعیه