اطلاعیه (واگذاری بخش دیالیز بیمارستان نهم دی به بخش غیردولتی )

کد مطلب: | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۰:۰۴ | تعداد بازدید: 271

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در نظر دارد از طریق توان‌سنجی (صلاحیت سنجی) ارائه خدمات دیالیز تمامی بیماران سرپایی تحت پوشش خود در بیمارستان نهم دی را به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت (برابر آیین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز ) دعوت می‌نماید با لحاظ شرایط ذیل آمادگی خود را اعلام نمایند:

الف: تعیین حداکثر تعداد تخت دیالیزی که توان فراهم کردن شرایط فنی و راهبری آن را داشته یا خواهند داشت.

ب: تعیین حداقل مدت زمان مورد نیاز برای راه اندازی تخت های دیالیز پیشنهادی در بند فوق

پیشنهادات بایستی بصورت مکتوب ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به واحد بیماران خاص/ نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان و همراه با ذکر شماره تماس جهت بررسی تحویل نمایند.