برگزاری امتحان فاینال دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه از ۱5 شهریور ماه ۱399

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۱:۰۷ | تعداد بازدید: 94

 به اطلاع  دانشجویان عزیز می رساند آزمون پایان دوره (فاینال) دانشجویان مامایی از تاریخ 15/6/1399 آغاز می شود.

برنامه حضور دانشجویان در مراکز آزمون به شرح ذیل می باشد

  زایشگاه: بیمارستان  نهم دی

  درمانگاه  زنان: کلینیک  تخصصی احمدیه

  بهداشت  و پره ناتال :مرکز بهداشت قدس

 حضور دانشجویان از ساعت 30/7 صبح در محیط های کارآموزی الزامی است

نوع اطلاعیه
اطلاعیه