جشنواره ملی فیلم کوتاه ۱00 ثانیه ای با موضوع همدلی مؤمنانه با محوریت کرونا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۱:۳۱ | تعداد بازدید: 41
فایل های پیوست
نوع اطلاعیه
اطلاعیه