سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال دوم 98-97

کد مطلب: | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۹:۲۹ | تعداد بازدید: 251

روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع مي رساند سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال دوم 98-97 بر اساس جدول مشروحه ذيل فعال خواهد گرديد. مقتضي است دانشجويان بر اساس بازه هاي زماني مشروحه ذيل اقدام لازم بعمل آيد . متذكر مي گردد نقل و انتقال دانشجويان بايستي فقط از طريق سامانه مذكوراقدام و پيگيري گردد . جهت اطلاعات بیشتر می توانید به کارشناسان آموزش مراجعه نمایید.

سامانه ثبت درخواست های انتقالی به آدرس :
http://Transmission.behdasht.gov.ir


سامانه ثبت درخواست های میهمان به آدرس:
http://Guest.behdasht.gov.ir

تصاویر اطلاعیه