شرایط بدون آزمون برای کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰۸:۵۱ | تعداد بازدید: 428

به گزارش روابط عمومی با عنایت به جدول رشته های همنام مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت استفاده دارندگان رتبه اول مقاطع کارشناسی از سهمیه بدون آزمون به استحضار می رساند حسب مجوز دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت، دانش آموختگان رتبه اول رشته بهداشت عمومی می توانند از شرایط بدون آزمون برای کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت استفاده نمایند.