قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۳:۳۵ | تعداد بازدید: 346

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

سامانه انتقال جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی سال های قبل در تاریخ 17و 18 آبان فعال می گردد. لذا دانشجویان متقاضی در تاریخ های ذکر شده به سامانه جهت درج اطلاعات مراجعه نمایند.

نوع اطلاعیه
اطلاعیه