قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر ( تغییر زمان ثبت نام در سامانه انتقال )

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۴:۳۶ | تعداد بازدید: 281

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

ثبت نام در سامانه انتقال شاهد و ایثارگر جهت دانشجویان جدید الورود از تاریخ 1399/08/26به تاریخ 1399/09/08 لغایت 1399/09/12 تغییر یافت.

 اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت

نوع اطلاعیه
اطلاعیه