قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر پذیرفته شده نیمسال دوم ۱400-۱399

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۰:۲۸ | تعداد بازدید: 352

 

دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقالات از تاریخ 1 دی 99 لغایت 6 دی 99 صرفا با ثبت درخواست در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به آدرس ذیل می توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

آدرس سامانه نقل و انتقالات شاهد و ایثارگر    http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

نوع اطلاعیه
اطلاعیه