سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با حضور در شهرستان زاوه از پروژه های عمرانی در دست اقدام حوزه سلامت بازدید و در…چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد:

دکتر سعید رضا قنبری زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در بازدید سرزده از مراکز خدمات جامع سلامت فعال و در حال…