چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه :

در آستانه روز ملی عفاف و حجاب و همزمان با دهه کرامت گردهمایی عفاف و حجاب ویژه بانوان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به…