چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

رئیس اداره سلامت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: بیش از 570 کیلوگرم کره حیوانی مشکوک…