سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

مسئول اداره نظارت برداروخانه های  معاونت غذاو دارو با بیان این موضوع که ویتامین دی، یک ویتامین محلول در چربی است که در…یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

سعیدرضا قنبری زاده در حاشیه راهپیمایی سیزده آبان ضمن تشکر از حضور کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در این مراسم…شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه عنوان کرد :

با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات لازم است در مورد یکسری ترکیباتی که با تحریک سیستم سمپاتیک بصورت مرکزی منجر به آثار…