یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

همزمان با 27 اردیبهشت ماه روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی جمعی از مدافعان سلامت و کارکنان بخش های مختلف دانشگاه علوم…