پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور پیامی فرارسیدن روز قدس را گرامی داشت.

به…