چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
در کارگروه اطلاع رسانی کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون عنوان شد:

به گزارش روابط عمومی اولین جلسه کارگروه اطلاع رسانی کمپین بسیج کنترل ملی فشارخون  برگزار شد.در این جلسه غلامرضا میری…