دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
شماهم بپیوندید

کمپین اطلاع رسانی # ماسک_من _محافظ_تو، با هدف آگاهی بخشی و حساس سازی عمومی در خصوص استفاده از ماسک، بمنظور جلوگیری از…