چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

یک مرکز ساخت و فروش عینک طبی غیر مجاز در تربت حیدریه که بدون مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکرد…