سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

رئیس اداره سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: از ابتدای اجرای طرح بسیج ملی کرونا 25 تیم بازسی بهداشتی بر صنوف حساس…سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این موضوع که درشرایط اضطرار مانند شرایط عادی…شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: جلسه فرماندهان بسیجی شرکت کننده در اجرای بسیج ملی کرونا برگزار…سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

طی ابلاغی از طرف رییس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دکتر الهام بهره مند بعنوان "قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی…سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸


چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸


چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸