لطفا توجه نمایید که:
- پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 051 می باشد
- لطفا به انتهای پست الکترونیکی thums.ac.ir@ اضافه نمایید

سمت نام خانوادگی تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس پست الکترونیکی
ریاست دانشگاه دکتر سعید رضا قنبری زاده 52226010 52228021 ghanbarizades1
معاون توسعه مدیریت و منابع غلامعباس نوری 52228025 52245762
معاون آموزشی و پژوهشی دکتر حسن اژدری زرمهری 52226114 azhdarih1
معاون دانشجویی و فرهنگی الهه ارمی 52246057 eramie1
معاون بهداشتی دکتر الهام بهره مند 52228027 52220220 bahremande1
معاون درمان دکتر محمد رضا بهروز 52239314 52236858
معاون غذا و دارو دکتر سمانه کاخکی 52226112 52226112 kakhkis1
سرپرست دفتر ریاست و رئیس اداره روابط عمومی غلامرضا میری 52224646 52246030 mirigh1
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات مهندس سید مهدی حسینیان 52246035
امور هیات علمی خانم عباسپور 52223118
مدیر آموزش آقای مهندس نجفی صالح 52234705
کارشناس آموزش خانم ها وزیری، مالکی، سلطانی، عارفی، سلطانی، محولاتی، باقری فر، آقای لطفی، آقای حتاب 52228023
کارشناس امور کلاس ها آقای لطفی 52228023
مدیریت EDC دکتر کشاورز 52228023
کارشناس EDC آقای سرمدی، خانم ها شریفی، ایرانی فر، سرگزی 52242038
گروه مامایی خانم ها کبیریان، عادلی، آزموده، حیدری، اشرفی 52229202
ریاست دانشکده پرستاری مامایی دکتر رنجبر 52229202
مدیر پژوهش خانم حسینی 52242039
واحد پژوهش خانم ها دکتر عبداللهی، نجفی، بدیعی، آقایان سلیمانی، پوریوسف 52242039
کارشناس اداره مشاوره خانم محولاتی 52246056
کارشناس اداره رفاهی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم خواره 55246032
کارشناس امور فرهنگی خانم نظام 52227308
کارشناس قرآنی آقای زاهدی 52221056
واحد نظارت بر امور داروخانه ها و توزیع خانم دکتر نصراله الحسینی 52246213 nasrolahalhoseinis1
اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی خانم مهندس امیری 52226328 amirir1
امور اداری و بازرسی آقای صالحی 52245851 salehih1
دبیرخانه و بایگانی معاونت غذا و دارو آقای رمضانی 52226112 ramezanis1
واحد نظارت بر مواد مخدر ، الکل و داروهای تحت کنترل آقای ذوالفقاری 52224520 zolfagharib1
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی خانم مهندس بختیاری 52246213 bakhtiyarif1
راهنمای تماس کارشناس امور بیمارستانی خانم دکتر ابریشمی 52246213 abrishamif1
کارشناس فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل خانم دکتر امیرزاده 52246213 amirzadehm1
مدیریت حراست معاونت بهداشتی آقای برقبانی 52227193 barghabanin1
گروه بیهوشی خانم زندی 52226013 داخلی 121
گروه فناوری اطلاعات در سلامت دکتر شیخ الطایفه، آقای کمالی 52226013 داخلی 127
گروه علوم آزمایشگاهی دکتر میری، دکتر عزیزی 52226013 داخلی 117
گروه بهداشت محیط خانم مهندس برجسته 52226013 داخلی 150
ریاست دانشکده بهداشت دکتر بذرافشان 52226013 داخلی 130
گروه پرستاری خانم ها دکتر کاخکی، یعقوبی، حسین آبادی، رسائی پور 52226013 داخلی 162
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی خانم آزموده 52226013 داخلی 141
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت آقای تیموری 52226013 داخلی 121
گروه بهداشت عمومی آقای دکتر قربانی، خانم علیزاده 52226013 داخلی 140
کتابخانه مرکزی خانم ها بنازاده، احمدی 52286068 52226013 داخلی 168
شورای انضباطی خانم حلیمی 52226013 داخلی 135
آموزش مداوم آقای جوانشیری 52226013 داخلی 224
مدیر امور دانشجویی آقای صنعتی 52226013 داخلی 215
دبیرخانه معاونت آموزشی پژوهشی خانم مهدیان 52224397 52226013 داخلی 218
دبیرخانه معاونت دانشجویی فرهنگی خانم مهدیان 52224397 52226013 داخلی 218
امور تربیت بدنی آقای یزدانی 52226013 داخلی 213
امور مالی معاونت آموزشی پژوهشی آقای حسینی پور 52286273