امور سمعی و بصری

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۲۱:۳۳| تعداد بازدید: 442

 

dalir.JPG

معرفی کارشناس:

روح ا... دلیر

تلفن:   52228026-051

          پست الکترونیک:ِ   dalirr1@thums.ac.ir

 

سمعی و بصری:

تهیه اسناد تصویر از فعالیت سازمان بسیار مهم و ضروری است و ‏داشتن آرشیوی از آن در مدیریت ضروری تر ، سمعی بصری چشم و ‏چراغ سازمان برای مخاطب است زیرا تا مخاطب نتواند بصورت ‏تصاویرفعالیت را ببیند قانع نخواهد شد

 

عمده فعالیت :

-مستندسازی فعالیت های سازمان

- داشتن آرشیو فنی از فعالیت های سمعی بصری ‏

- قابل ارائه بودن این فعالیت در کمترین زمان به مدیریت (بصورت الکترونیکی ‏وحجمی)‏

- نصب و پخش تصاویر برای همکاران به مناسبت های مختلف و بهره برداری آنها ‏  

- داشتن لیست تلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بندی شده ‏

- تهیه متون پیام کوتاه برای مناسبت ها و برنامه های هر بخش بر اساس فرهنگ و ‏شرایط اقلیمی هر بخش به تفکیک پیام هر بخش ‏