برگزاری امتحان پره عرصه دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه تاریخ ۱/7/99 الی 2/7/99 مهرماه ۱399

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳:۲۶ | تعداد بازدید: 178

 به اطلاع  دانشجویان عزیز می رساند آزمون پره عرصه دانشجویان مامایی از تاریخ 1/7/1399 الی2/7/1399 آغاز می شود.

محل آزمون دانشجویان مرکز مهارت های بالینی دانشگاه واقع در قره نی 1 می باشد.

حضور دانشجویان از ساعت 30/7 صبح در محل مرکز مهارت های بالینی الزامی است.

نوع اطلاعیه
اطلاعیه