شناسه خدمات

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰۹:۰۷| تعداد بازدید: 1336

ردبف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

آدرس الکترونیکی

صفحات اطلاع رسانی

1

نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور16031012100

 

http://accreditation.behdasht.gov.ir

 

http://zrm.behdasht.gov.ir و شماره 190 (رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی)

لینک 1

 

لینک 2

نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور16041012101

 

بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102

 

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103

 

برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری18051012104

 

اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور16051012105

 

2

صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت

صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100

 

http://parvaneh.behdasht.gov.ir

لینک 1

تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101

 

ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی16021013102

 

اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی16021013103

 

لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم16021013104

 

3

توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه

تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور18041014100

 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir

 

 

 

 

 

 

 

لینک 1

 

لینک 2 

صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان16031014101

 

صدور معرفینامه در توزیع پزشکان16031014102

 

صدور گواهی معافیت11021014103

 

توزيع متعهدين خدمت دوره دستياري دندانپزشكي16021014104

 

3

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)

 

 

salamat.gov.ir
پایگاه اطلاع رسانی تحول نظام سلامت
tahavol.behdasht.gov.ir
پایگاه تغذیه سلامت
nut.behdasht.gov.ir
معاونت بهداشت
health.behdasht.gov.ir
آوای سلامت
iec.behdasht.gov.ir

prstraining.thums.ac.ir

سامانه آموزش کارکنان

lms.thums.ac.ir

سامانه مدیریت یادگیری

 

4

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت(16041016000)

 

 

http://190.behdasht.gov.ir

 

5

صدور کارت بهداشت(16041017000)

 

 

samanehjmb.behdasht.gov.ir

 

 

6

نظارت بهداشتی بر اماکن

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی16041018100

 

samanehjmb.behdasht.gov.ir

markazsalamat.behdasht.gov.ir

 

صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی13011018101

 

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی16021018102

 

7

ثبت گواهی ولادت و مرگ(10031019000)

 

 

http://deathregistry.behdasht.gov.ir

 

8

خدمات پزشک خانواده(16021020000)

 

 

http://ehr.behdasht.gov.ir/SIYABService.asmx

 

9

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت(16041021000)

 

 

http://node01.behdasht.gov.ir/EHRGate.asmx

 

10

سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)

 

 

coding.behdasht.gov.ir

 

11

ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج ازكشور(18041023000)

 

 

http://edd.behdasht.gov.ir

 

12

آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)

 

 

http://www.ircme.ir

 

لینک 1

 

 

13

ارزشيابي بخشهاي آموزشي دستياردانشگاههاي علوم پزشكي(18041025000)

 

 

http://cgme.behdasht.gov.ir

 

14

ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی

ثبت نام و برگزاری آزمون18041026100

 

http://www.sanjeshp.ir

http://www.sanjeshp.ir

اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها18041026101

 

ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی18041026102

 

برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی18041026103

 

15

خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی

سياستگذاري، ايجاد، راه اندازي وگسترش رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي 18041027100

 

 

dme.behdasht.gov.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dme.behdasht.gov.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدوين برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي18041027101

 

بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي وتكميلي تخصصي18041027102

 

تصويب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات اجرائي مرتبط18041027103

 

بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی18041027104

 

16

جذب و ارتقاء اعضاء هیات علمی

جذب اعضاي هيات علمي10031028100

http://aac.behdasht.gov.ir

لینک 1

 

لینک 2

ارتقاي اعضاي هيات علمي10031028101

 

17

تسهیلات رفاهی اعضاء هیات علمی

معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن.13011029100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک 1

 

لینک 2

معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن13011029101

 

نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكلات احتمالي13011029102

 

18

اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(18041625000)

 

 

http://portal.srd.ir/login.aspx?univ=163

لینک 1