اعضای کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۱:۳۴| تعداد بازدید: 80

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت / پست سازمانی

سمت در کمیته

1

آقای غلامعباس نوری

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

2

آقای حسین قلی زاده

مدیرتوسعه سازمان و منابع انسانی

دبیر کمیته

3

خانم دکتر الهام بهره مند

معاون بهداشت

عضو کمیته

4

آقای سعید عابدی

رئیس اداره خدمات پشتیبانی

عضو کمیته

5

آقای دکتر قربانی

مدیر پژوهش

عضو کمیته