شنبه ۸ دی ۱۳۹۷
به همت انجمن دانشجویی علوم اعصاب

به گزارش روابط عمومی، کارگاه نقشه مفهومی (concept map) برای اولین بار به همت انجمن دانشجویی علوم اعصاب در سالن همایشات…