پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
وزیر بهداشت عنوان کرد:

وزیر بهداشت، درمان…پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی…چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
در چهارمین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خراسان رضوی صورت خواهد گرفت:

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و…شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور پیامی انتخاب دکتر بهرام عین‌اللهی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…