لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰۹:۴۲| تعداد بازدید: 205165

 

 

نام دانشگاه آدرس سايت
دانشکده علوم پزشکی آبادان https://abadanums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اراک https://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل https://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه https://www.umsu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی اسفراین https://www.esfrums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد https://www.asaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی البرز https://www.abzums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز https://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران https://iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر http://www.irshums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایلام https://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل https://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بم https://www.mubam.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی بهبهان https://www.behums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر https://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند https://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه https://www.thums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی تربت جام https://www.trjums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران https://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت https://www.jmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جهرم https://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی https://nkums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی خمین https://khomeinums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی خوی https://khoyums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی دزفول https://www.dums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان https://rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابل https://zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان https://zaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان https://zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ساوه https://www.savehums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی سراب http://www.sarabums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار https://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان https://www.semums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی سیرجان http://www.sirums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود https://www.shmu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی شوشتر https://shoushtarums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد https://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی https://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز https://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی فسا https://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوین https://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قم https://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشان https://kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستان https://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان https://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه https://www.kums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی گراش https://gerums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستان https://goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان https://www.gums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی لارستان https://www.larums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مراغه https://mrgums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد https://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور https://www.nums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان https://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان https://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج https://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزد https://www.ssu.ac.ir