معاونت آموزشی - پژوهشی مرکز

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰:۱۸| تعداد بازدید: 525

 

دکتر معصومه غلامی دارای مدرک دکتری تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس بوده در حال حاضر عضو هیئت علمی و معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب می باشند. 

تلفن تماس: 52226013-051 داخلی 139دکتر معصومه غلامی