شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
مدیر شبکه بهداشت و درمان زاوه از آغاز اجرای برنامه " هرخانه یک پایگاه سلامت" در مجموعه تحت پوشش این شبکه خبرداد.مهندس رحمت اله نجفی در حاشیه کمیته…


شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: طرح هر خانه یک پایگاه سلامت از ابتدای تیر ماه در این دانشگاه آغاز…


هر خانه یک پایگاه سلامت

هر خانه یک پایگاه سلامت

 

مطالب آموزشی

سالمندی سالم
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹  


تروما
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹  


اسهال و استفراغ
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹  


دردقفسه سینه
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹