اعضای کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۱:۳۵| تعداد بازدید: 111

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت / پست سازمانی

سمت در کمیته

1

آقای دکترسعید رضا  قنبری زاده

رئیس دانشگاه

رئیس کمیته

2

آقای مهندس سید مهدی حسینیان

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

دبیر کمیته

3

آقای غلامعباس نوری

معاون توسعه مدیریت و منابع

عضو کمیته

4

اقای دکتر حسن اژدری

معاون آموزشی و پژوهشی

عضو کمیته

5

آقای غلامرضا میری

سرپرست دفتر ریاست و رئیس اداره روابط عمومی

عضو کمیته

6

آقای ابراهیم تیموری

معاون فنی معاونت بهداشت

عضو کمیته

7

آقای دکتر فرهادحیدری

مدیر درمان و مسئول اداره نظارت و اعتبار بخشی

عضو کمیته