اعضای کمیته سرمایه انسانی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۲:۰۵| تعداد بازدید: 193

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت / پست سازمانی

سمت در کمیته

1

آقای غلامعباس نوری

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس کمیته

2

آقای حسین قلی زاده

مدیرتوسعه سازمان و منابع انسانی

دبیر کمیته

3

آقای دکترمحمد رضا بهروز

رئيس اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

عضو کمیته

 

خانم محبوبه محبی نصر آبادی

مسئول آموزش و توانمندسازي كاركنان

عضو کمیته

4

آقای امین شکوری

مسئول برنامه ريزي ،تامين و توزيع نيروي انساني

عضو کمیته

5

آقای مصطفی عصاری

كارشناس امور رفاهي كاركنان

عضو کمیته