اطلاعیه اعلام نتایج نهایی (یک برابر ظرفیت) آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی منشی و پذیرش

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۳:۰۲ | تعداد بازدید: 1186

پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی منشی و پذیرش می بایست مدارک مندرج در فایل پیوست را آماده و جهت سیر مراحل جذب و بکارگیری در اسرع و وقت به اداره برنامه ریزی، تأمین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه واقع در خیابان قره‌نی 1 مراجعه نمایند .

نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی