اطلاعیه اعلام نتایج نهایی (یک برابر ظرفیت) آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی نگهبان

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۲:۰۲ | تعداد بازدید: 1222

پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی نگهبان می بایستی مدارک مندرج در فایل پیوست اطلاعیه را آماده و جهت سیر مراحل جذب و بکارگیری در اسرع وقت به اداره برنامه ریزی، تأمین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی واقع در خیابان قره نی - قره نی 1 مراجعه نمایند .

نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی