اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون مصاحبه عنوان شغلی حسابداری درآمد و حسابداری ترخیص- آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خردادماه ۱400

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۰۷:۵۹ | تعداد بازدید: 982

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه 1400 در عنوان شغلی حسابداری درآمد و حسابداری ترخیص که در مرحله بررسی مدارک نسبت به ارائه مدارک خود اقدام نموده‌اند و مجاز به شرکت در مصاحبه می‌باشند می‌رساند، جهت طی فرآیند مصاحبه و اطلاع از لیست پذیرفته‌شدگان، فایل پیوست این اطلاعیه را به دقت مطالعه نمایند.

برچسب های اطلاعیه
نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی