اطلاعیه اعلام نتایج نهایی (یک برابر ظرفیت) آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی- حسابداری درآمد و حسابداری ترخیص

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۱۳:۰۲ | تعداد بازدید: 1005

پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی حسابداری درآمد و حسابداری ترخیص می‌بایست مدارک مندرج در فایل پیوست را آماده و جهت سیر مراحل جذب و بکارگیری در اسرع و وقت به اداره برنامه ریزی، تأمین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه واقع در خیابان قره‌نی 1 مراجعه نمایند.

نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی