اطلاعیه اعلام نتایج نهایی (یک برابر ظرفیت) آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خدمتگزار (دارای مدرک کمک پرستاری یا کمک بهیاری)، خدمتگزار سرایدار و خدمتگزار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۵:۴۰ | تعداد بازدید: 1542

پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی می‌بایست مدارک مندرج در فایل پیوست این اطلاعیه را آماده و جهت سیرمراحل جذب و
بکارگیری براساس ساعت اعلام شده در جدول موجود در فایل به اداره برنامه ریزی، تأمین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه (واقع در خیابان
قره نی - قره نی 1) مراجعه نمایند .

برچسب های اطلاعیه
نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی