اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون آمادگی جسمانی عنوان شغلی نگهبان - آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه ۱400

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۱۱:۴۱ | تعداد بازدید: 1199

به اطلاع پذیرفته‌شدگان مرحلۀ اول آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه 1400 می‌رساند زمان و مکان برگزاری آزمون آمادگی جسمانی عنوان شغلی نگهبان به شرح فایل پیوست این اطلاعیه می‌باشد

واجدین شرایط بایستی موارد مندرج در اطلاعیه را به دقت مطالعه نمایند.

نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی