اعلام نتایج 2 برابر ظرفیت (اصلی/ذخیره) آزمون جذب و بکارگیری ماما (پزشک خانواده)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۶ | تعداد بازدید: 978

پذیرفته شدگان اصلی آزمون جذب و بکارگیری ماما (پزشک خانواده) می‌بایست مدارک موجود در فایل پیوست این اطلاعیه را آماده و جهت سیر مراحل جذب و بکارگیری در اسرع وقت به اداره برنامه ریزی، تامین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (واقع در خیابان قره نی-قره نی 1) مراجعه نمایند .

فایل های پیوست
نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی