ارائۀ دو درس حوادث و بلایا و طب ایرانی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰۹:۲۰ | تعداد بازدید: 186

قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل 

با عنایت به ارائه 2 درس حوادث و بلایا و درس طب ایرانی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی مجازی (smums.ac.ir)، خواهشمند است جهت ثبت نام به موارد ذیل توجه نمایید:

1- اخذ درس حوادث و بلایا برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1400به بعد ( کارشناسی و کارشناسی ارشد بجز دانشجویان بین الملل) اجباری می باشد.

2- اخذ درس حوادث و بلایا برای دانشجویان رشته فوریت های پزشکی در کلیه مقاطع علی رغم داشتن درس مشابه در سرفصل دروس رشته ، اجباری می باشد.

3 - اخذ درس طب ایرانی و مکمل برای کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی شاغل به تحصیل اجباری است. 

4-  کلیه دانشجویان گروه هدف موظف به اخذ دروس مذکور می باشند .در صورت عدم ثبت نام و اخذ درس توسط دانشجو عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

5-لینک ثبت نام از تاریخ 30 آبانماه لغایت 10 آذرماه فعال می گردد.

6- تاریخ مذکور به هیچ وجه تمدید نمی گردد. 

نوع اطلاعیه
اطلاعیه