لطفا توجه نمایید که:
- پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 051 می باشد

سمت بخش نام خانوادگی تلفن مستقیم تلفن داخلی فکس
ریاست دانشگاه حوزه ریاست دکتر حسین ابراهیمی پور 52226010 196 52228021
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع دکتر علیرضا کامل 52228025 194 52245762
معاون آموزش ، تحقیقات و فناوری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر رضائی منش 52226114 52226013 داخلی 129 52246057
معاون دانشجویی و فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دکتر محمد قربانی 52246057 125
معاون بهداشتی معاونت بهداشتی دکتر الهام بهره مند 52228027 52220220
معاون درمان معاونت درمان دکتر علی ایزدی 52239314 52236858
معاون غذا و دارو معاونت غذا و دارو دکتر سیدجواد حسینی 52313070 52313070
رئیس دفتر ریاست و رئیس اداره روابط عمومی حوزه ریاست غلامرضا میری 52224646 189
ریاست بیمارستان نهم دی بیمارستان نهم دی دکتر حسین عزیزی 52240095 52226016 داخلی 103 52221790
مدیر امور هیات علمی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم عباسپور 52223118 52226013 داخلی 119
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر قریانی 52234705 52226013 داخلی 144
کارشناس آموزش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها وزیری، مالکی، فیض آبادی، عارفی، محولاتی، باقری فر، آقای لطفی، آقای حتاب 52228023
کارشناس امور کلاس ها معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای اسماعیلی 52228023
مدیریت EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هاشم حشمتی 52242038
کارشناس EDC معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر مریم بخشی زاده، آقایان سرمدی، جمعه پور، خانم شاهدی، خانم محمدزاده 52242038 233
گروه مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها کبیریان، عادلی، آزموده، حیدری، اشرفی 52229202
ریاست دانشکده پرستاری مامایی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر مروارید ایرانی 52286071
مدیر پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر سیدمحمد احمدی سلیمانی 52242039 52226013 داخلی 132
واحد پژوهش معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها دکتر جبل عاملی، برزنونی، آقای مظلومی 52242039 52226013 داخلی 132
مسئول اداره مشاوره و سلامت روان معاونت دانشجویی فرهنگی خانم اسحاق زاده 52246056 166
کارشناس اداره رفاهی معاونت دانشجویی فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم سهرابی 55246032 103
کارشناس امور فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی آقایان آرشی و سیدی 52287702
کارشناس قرآنی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای زاهدی 52227308 203
واحد نظارت بر امور داروخانه ها و توزیع معاونت غذا و دارو خانم دکترسلیمی 52328933 52313070 داخلی104
کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو خانم دکتر امیری ، خانم مهندس دستار ، آقای مهندس اسدالله پور ، آقای مهندس عینالو 52313070 داخلی 110 - 111 - 112 و 105
امور اداری معاونت غذا و دارو آقای حسینی 52328922 52313070 داخلی103
دبیرخانه و بایگانی معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای رمضانی 52312347
واحد نظارت بر مواد مخدر ، الکل و داروهای تحت کنترل معاونت غذا و دارو آقای بهرامی 52328960
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو خانم مهندس عباسی 52313070 106
کارشناس فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو خانم دکتر تقی زاده 52313070 115
حراست معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای فتحی 52328959 52328959
گروه بیهوشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم زندی 52226013 داخلی 121
گروه فناوری اطلاعات در سلامت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر شیخ الطایفه، آقای کمالی 52226013 داخلی 127
گروه علوم آزمایشگاهی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر میری، دکتر عزیزی 52226013 داخلی 117
گروه بهداشت محیط معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقایی مهندس زارعی، آقای مهندس سرمدی، خانم دکتر فروغی، خانم مهندس برجسته 52226013 داخلی 150
ریاست دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر هادی علیزاده 52286275 52226013 داخلی 130
گروه پرستاری معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها ، یعقوبی، حسین آبادی، رسائی پور، نیری 52226013 داخلی 162
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر عسکریان 52226013 داخلی 141
کارشناس آموزش دانشکده بهداشت معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای تیموری 52226013 داخلی 121
گروه بهداشت عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر قربانی، خانم ها علیزاده، زاده احمد 52226013 داخلی 140
کتابخانه مرکزی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای نبی اللهی 52286068 52226013 داخلی 168
شورای انضباطی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم کیانی 52226013 داخلی 135
آموزش مداوم معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر خطیبی 52286065
مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای صنعتی 52226032 52226013 داخلی 215
دبیرخانه معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم مهدیان 52226013 داخلی 218
دبیرخانه معاونت دانشجویی فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی خانم مهدیان 52226013 داخلی 218
روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی- مفدا معاونت دانشجویی فرهنگی آقای صباغی 52246032 52226013 داخلی 217
امور مالی معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای حسینی پور 52286273 52226013 داخلی 136
مدیریت شبکه بهداشت زاوه شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای رحمت اله نجفی 53723096 - 53726217 داخلی 101
فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان زاوه اقای جلال ملک پور دهنوی 53723096 - 53726217 داخلی 236
امور عمومی شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای علی مرادپور 53723096 - 53726217 داخلی 237
بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای امیر علی سلطانی 53723096 - 53726217 داخلی 201
دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای توسلی 52226010 52226011 داخلی 195 52228021
رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای مجتبی خلوصی 52242035 202 52246036
مسئول اداره رفاه دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عصاری 52246036 52226011 داخلی 201 52246036
کارشناس امور قراردادها معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خسروی 52246036 52226011 داخلی 228 52246036
مسئول تدارکات دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خردسوز 52236211 52226011 داخلی 137 52236211
کارپرداز معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خداپرست-آقای زارع 52236211 52226011 داخلی 138 52236211
مسئول دبیرخانه ستاد و معاونت توسعه دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم امیری 52246029 52226011 داخلی 139
متصدی امور دفتری معاونت توسعه و مدیریت منابع علی پایدار 52246029 52226011 داخلی 139
بایگانی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای حسینیان-اقای دامادی- خانم فاتحی نژاد 52226011 داخلی 136
مسئول میز خدمت معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم امیری 52246029 52226011 داخلی 139 52245762
تلفنخانه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای واحدی- آقای حسینی 52226011-52226012-52235921-52226147 52226011 داخلی 0و 120
مسئول انبار مرکزی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای ایل بگی-ایمان حسینی 52324177
رئیس اداره توسعه و منابع فیزیکی دانشگاه معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس حسینی 52226771 213 52239833
کارشناس برق و تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس حاتمیان 52239833 52226011 داخلی 115 52239833
کارشناس تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس محولاتی 52239833 52226011 داخلی 216 52239833
کارشناس برق معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس عابدی 52239833 52226011 داخلی 207 52239833
کارشناس ساختمان معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس پرویزی 52239833 52226011 داخلی -215-116 52239833
کارشناس امور عمرانی معاونت توسعه و مدیریت منابع مهندس مرادی 52239833 52226011 داخلی 217 52239833
مدیر مالی معاونت توسعه و مدیریت منابع اقای باقری 52242037 52226011 داخلی 176
معاون مالی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای هدایتجو 52286003 52226011 داخلی 171
اعتبارات معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای فتاحی 52286003 52226011 داخلی 174
دفترداری معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم آماده 52286003 52226011 داخلی 172
مسئول بازنشستگان معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شهریاری کیا 52226002 52226011 داخلی 178
رئیس اداره حسابداری پرسنلی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای احمدیان 5226009 52226011 داخلی 179
کارشناس اداره حسابداری پرسنلی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شهریاری کیا- اقای اسلامی 52226009 52226011 داخلی 179
مسئول اداره درآمد معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای خاکزاد 52286003 52226011 داخلی 171
مسئول اداره رسیدگی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای صاحب نام 52245761 52226011 داخلی 166
کارشناس اداره رسیدگی معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم خضری 52245761 52226011 داخلی 166
حسابداری مدیریت اموال معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عزیزاده 52245763 52226011 داخلی 165
مدیر بودجه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای رضایی 52242034 52226011 داخلی 170
کارشناس بودجه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای درودی 52242034 52226011 داخلی 170
مدیر توسعه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای سیداحمد نظام 52245811 52226011 داخلی 181
کارشناس مسئول امور اداری معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای واحد مقدم 52228024 52226011 داخلی 150
کارشناس بازنشستگی و موظفین معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای یعقوبی 52228024 52226011 داخلی 156
مسئول مهندس مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای باغبان باشی 52240920 52226011 داخلی 154
کارشناس مسئول امور استخدام معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای شکوری 52245759 52226011 داخلی 151
کارشناس طرح و لایحه معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای دل آرامی 52245759 52226011 داخلی 149
کارشناس مسئول امور حقوقی معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای گل محمدیان 52286303 52226011 داخلی 200 52286303
کارشناس حقوقی معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم خوجوی- آقای عابدی 52286303 52226011 داخلی 210 52286303
مسئول بسیج کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع دکتر حسین عزیزی 52286001
مسئول آموزش کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم محبی 52240920 52226011 داخلی 153
کارگزین معاونت توسعه و مدیریت منابع آقای عین الهی 52228024 52226011 داخلی 155
ریاست دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر محسن نواری 52226013 داخلی 139
مدیر امور فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی آقای حسینی 52287702
کارشناس روابط عمومی معاونت بهداشتی فاطمه عراقی سیرجانی 52228027
مرکز رشد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای دکتر رضائی منش، خانم فیض عارفی 52224397
مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی زهره حسینی 52240449
مدیر گروه گسترش معاونت بهداشتی مهندس صفائی 52225043
52226117 معاونت بهداشتی
مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشتی 52220221
مسئول حراست معاونت بهداشتی 52237304
مسئول تدارکات معاونت بهداشتی 52234461
پیام گیرنده بهداشت معاونت بهداشتی 149
مسئول گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی 52241550
مسئول آموزشگاه بهورزی معاونت بهداشتی 52273541
مسئول گروه بیماریها معاونت بهداشتی 52247663
مسئول امور مالی معاونت بهداشتی 52240858
کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم ها فالنجی، مسعودی 52287701 52226013 داخلی 131
حراست شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای حسن زنگنه 53723241
گسترش شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای محمد عسکری 53723096 - 53726217 داخلی 138
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای محمد رضایی 53723096 - 53726217 داخلی 125
سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم نرگس غزالی 53723096 - 53726217 داخلی 103
مادران شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم مرضیه خزایی 53723096 - 53726217 داخلی 104
تغذیه شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم منیژه اسدی 53723096 - 53726217 داخلی 216
بیماری های واگیر شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای پوریا رزمی 53723096 - 53726217 داخلی 126
مالی شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای هادی مرادی 53723096 - 53726217 داخلی 120
انبار شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای غلام رضا مهاجری 53723096 - 53726217 داخلی 128
کارگزینی شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای حامد رابط 53723096 - 53726217 داخلی 137
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی دولت آباد شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم فرزانه میربلوک 53725222
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زاوه شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم مهتاب نیک پور 53753336
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاریزک شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای حسین امانی 53763821
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای مهدی یعقوبی 53953636
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چخماق شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم بهاره کفاش 53743760
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نو شبکه بهداشت و درمان زاوه 53913242
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ساق شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم عمرانی 53823800
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاهیجه شبکه بهداشت و درمان زاوه 53793234
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صفی آباد شبکه بهداشت و درمان زاوه خانم جهانشیری 53774111
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه آقا حسن شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای ابوالقاسم اسدیان 53783500
اموال شبکه بهداشت و درمان زاوه آقای رحمت محمد پور 53723096 - 53726217 داخلی 127
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات شبکه بهداشت و درمان مه ولات آقای مهندس مجتبی خلوصی 05156722205
مسئول آموزش مداوم معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر خطیبی 52286065 52226013داخلی 128 52246057
عضو هیات علمی - دانشکده پیراپزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دکتر صادقی 52286065
دفتر معاونت آموزشی پژوهشی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری آقای کوهجانی 52226114
نمایندۀ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حوزه ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسین صافدل 52286069
رئیس اداره بازرسی حوزه ریاست دکتر محمدرضا بهروز 52245760 192
مدیر آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست مهندس سید مهدی حسینیان 52246035 134
کارشناس اداره آمار حوزه ریاست خانم شاه ولی 52286890 198
کارشناس روابط عمومی حوزه ریاست سید مرتضی موسوی - حسین میری 52246030 187
مدیر منابع انسانی معاونت توسعه و مدیریت منابع سید احمد نظام 52245811 181
مسئول سمعی بصری اداره روابط عمومی حوزه ریاست روح الله دلیر 52224646 188
رئیس دبیرخانه مشارکت‌های اجتماعی حوزه ریاست دکتر محمد حسین دلشاد 52246034
کارشناسان دبیرخانۀ مشارکت‌های اجتماعی حوزه ریاست مهندس عیسی درویشی - محدثه نشاط ایران‌پور 52246034
کارشناسان اداره بازرسی حوزه ریاست محسن عطار - رسول حاتمیان - شیما قاضی 52245760 192
کارشناس امور پیگیری دفتر ریاست حوزه ریاست زهره پژوهی فهیم 52226010
مسئول امور مالی ستاد حوزه ریاست حمید اسلامی 52286004 191
اداره امور آزمایشگاه کنترل مواد خوراکی آشامیدنی آرایشب و بهداشتی معاونت غذا و دارو خانم دکتر خوری-خانم مهندس رحمتی-اقای مهندس ضیایی 52227210
انبار معاونت غذا و دارو معاونت غذا و دارو آقای نجفی - آقای سلیمانی 52328010
مدیر حراست حوزه ریاست آقای برقبانی 52246037 164 52226118
مسئول حفاظت فیزیکی حوزه ریاست مصطفی یزدانی 52246038 160 52226118
مسئول حراست معاونت توسعه حوزه ریاست سعید عابدی 52246038 214 52226118
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست مهندس سلحشور 52246038
دبیرخانه حراست حوزه ریاست خانم لطفی- خانم محمدآبادی 52246038 163
کارشناس آمار حوزه ریاست پدرامی 52246035 134
کارشناس فناوری اطلاعات حوزه ریاست خانم فلاح 52228026 152
کارشناس رسیدگی به اسناد معاونت توسعه و مدیریت منابع علی مردانیان 52245761 166
کارشناس ارزشیابی کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم عباسی 52240920 157
رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت منابع حسین قلی زاده 52242036 158
کارشناس مسئول مهندسی مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع میلاد باغبان باشی 52240920 154
کارشناس آموزش معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم صالح زاده 52240920 159
کارشناس مهندسی مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع خانم ذوالفقاری 52240920 153
مسئول دبیرخانه هیات امناء حوزه ریاست مهدی لطفی 52286891 175
تاسیسات معاونت توسعه و مدیریت منابع عباسعلی هاتف 52226012 114
مسئول گزینش حوزه ریاست امیر گل محمدیان 52247661
کارشناس امور تحقیق حوزه ریاست علیرضا اسدی- بی بی مریم ابوترابی 52235924
مسئول علم سنجی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری خانم دکتر محبوبه عبدالهی 52226013 169