اطلاعیه امتحانات پایان ترم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۰۸:۱۱ | تعداد بازدید: 589

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، برنامه امتحانی در دو بازه زمانی برگزار می گردد"

دانشجویان ترم دوم به بعد از تاریخ 1400/10/18 تا تاریخ 1400/11/04
دانشجویان ورودی مهر1400 ترم یک از تاریخ 1400/11/06 تا تاریخ 1400/11/20

در خصوص دروس عمومی دانشجویان محترم دقت نمایند که حتما به ساعت امتحان و نام استاد که در بر نامه امتحانی ثبت شده است دقت نمایند به دلیل جلوگیری از تجمع بیش از حد دانشجویان در زمان برگزاری امتحان دروس عمومی به دو یا چند گروه متفاوت تقسیم گردیده است.

برنامه امتحانات به شرح فایل‌های پیوست می‌باشد

نوع اطلاعیه
اطلاعیه