اطلاعیه انتخاب واحد نیم‌سال اول ۱402-۱40۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۰۸:۰۵ | تعداد بازدید: 619

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب واحد به نکات ذیل توجه نمایند:

1-شروع فرآیند انتخاب واحد ساعت 12 روز سه شنبه 1401/06/15 و پایان فرایند ساعت 23:59 دقیقه روز چهارشنبه 1401/06/16 می باشد

2- عدم انتخاب واحد در مهلت تعیین شده به منزله انصراف دانشجو از تحصیل می باشد

3- در زمان انتخاب واحد فقط مجاز به انتخاب دروس تعیین شده در آرایش ترمی خود می باشید

4-دانشجویانی که انتخاب واحد آنها توسط استاد مشاور انجام می شود پیگیر انتخاب واحد خود باشند تا در مهلت مقرر به آموزش ارسال گردد

5- تاکید می گردد دقت نمایید تمامی دروس موجود در آرایش ترمی مربوط به نیمسال تحصیلی در لیست دروس ارائه شده وجود داشته باشد در غیر اینصورت با کارشناس آموزش دانشکده خود تماس بگیرید

6-با توجه به اینکه رشته کارشناسی ناپیوسته محیط دارای دو گرایش و دو آرایش ترمی متفاوت است اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گرایش تعیین شده در آرایش ترمی انتخاب گردد

7-حتما از استاد مشاور خود بخواهید در مهلت تعیین شده نسبت به تایید انتخاب واحد انجام شده اقدام نماید در غیر اینصورت انتخاب واحدهای تایید نشده توسط اداره آموزش حذف می گردد.

8-برنامه کلاسی به صورت پیش فرض می باشد و برنامه کامل تا پایان هفته جاری از طریق سایت هر دانشکده از قسمت برنامه هفتگی در دسترس خواهد بود

نوع اطلاعیه
اطلاعیه