اطلاعیه شماره 2 اعلام نتایج آزمون مصاحبه تخصصی جذب و بکارگیری کاردان / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها (شرکتی حاشیه شهر)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۴:۳۳ | تعداد بازدید: 566

پذیرفته شدگان اصلی آزمون مصاحبه تخصصی جذب و بکارگیری کاردان / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( شرکتی حاشیه شهر) (کدملی پذیرفته‌شدگان در فایل پیوست اعلام شده است) می‌بایست مدارک مندرج در فایل پیوست این اطلاعیه را آماده و جهت سیر مراحل جذب و بکارگیری در اسرع وقت به واحد برنامه ریزی، تأمین و توزیع نیروی انسانی واقع در خیابان قره‌نی 1 مراجعه نمایند.

فایل های پیوست
نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی