اطلاعیه شماره 6- اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت جذب نیرو شرکتی- بهمن‌ماه ۱40۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۳:۲۰ | تعداد بازدید: 1138

پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی (مندرج در پیوست‌های این اطلاعیه) می بایست مدارک ذیل را آماده و جهت سیر مراحل جذب و بکارگیری در تاریخ اعلام شده در لیتس به اداره برنامه ریزی، تأمین و توزیع نیروی انسانی دانشگاه (واقع در خیابان قره نی - قره نی 1) مراجعه نمایند .

  • 3 قطعه عکس 4*3 با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده
  • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه (1سری)
  • اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان (در صورت تأهل) (1سری)
  • اصل و تصویر کارت ملی پشت و رو (1سری)
  • اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم پشت و رو یا گواهی که حداکثر تا آخرین روز مهلت ثبت نام آزمون، پایان خدمت نظام وظیفه را تأیید نماید . (1سری)
  • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی (1سری)
  • اصل مدارک دال بر بومی بودن حسب مورد از مراجع ذیربط
نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی