امکان بارگذاری تشویقات توسط کارکنان شاغل در دانشگاه

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۱ | تعداد بازدید: 891

 

با عنایت به اینکه امکان بارگذاری تشویقات توسط کارکنان شاغل در دانشگاه در بستر سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، به‌ منظور تکمیل فرم ارزیابی عملکرد سال 1400 فراهم گردیده است کلیه کارکنان مشمول ارزشیابی  می بایستی با توجه به دستورالعمل ارزیابی عملکرد (تشویقات) و رعایت ضوابط مربوطه، جهت بارگذاری تشویقات اخذ شده در سال 1400  از تاریخ  1401/02/01 اقدام به بارگذاری و ثبت درفرم ارزیابی عملکرد سال 1400 نمایند .بدیهی است فرصت تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک ومستندات متعاقبا طی نامه اداری اعلام خواهدشد.

فایل های پیوست
نوع اطلاعیه
اطلاعیه